Kirkkovaltuusto:

Enni Einola

Satu Uitto

Kirkkoneuvosto:

Raija Kuusisto, vara Esa Kippola

Lähetystyön johtokunta 2015 - 2018

Esa Kippola, vara Teresa Kuru

Diakoniatyön johtokunta 2015 - 2018

Satu Uitto PJ, vara Veli-Jussi Jyllilä

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta 2015-2018

Kirkkoneuvoston edustaja: Raija Kuusisto

Nuorisotyön johtokunta 2015 - 2018

Enni Einola, vara Harri Takanen